Avgångsbetyg Norra Rörums folkskola 1906

Här har vi en flitig elevs avgångsbetyg från Norra Rörums folkskola 1906, där betygen finns på sida 1 och betygsskalan på sida 2. På sida 2 finns även antalet närvarodagar för varje år. Just den här elev gick alltså 6 år i folkskola. Det står dock att elevs betyg gäller för 4:e årsklassen, så vet inte om eleven kanske har gått om, eller om det var annat sätt årskurserna räknades.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.