FDC – FN Förenta Nationerna

Överst ska förstadagsbrev läggas in inom snar framtid, nästa del på sidan ska vara förstadagsstämplade kuvert.

FN har tre stycken högkvarter som agerar postcentraler, vilket är Genève, New York och Wien. Vilket även kommer vara uppdelningen på den här sidan. Katalognummer är från Stanley Gibbons(SG-nr) Stamps of the World Volym 6.

Här ska snabbknappar läggas in längre fram.

Förstadagsbrev

Genève

New York

Wien

Förstadagsutgåvor och förstadagsstämplar

Genève

New York

Wien