FDC – Schweiz

Förstadagsbrev från Schweiz.
För Välgörenhetsmärken, klicka här: Pro Juventute för att hoppa dit.

Pro Juventute – Välgörenhetsmärken