Förenta Nationerna Förstadagsstämplat 1960-talet

Det här är inte förstadagsbrev rent formellt, utan det här är förstadagsstämplat kuvert och frimärket om jag tolkat det hela rätt. Det står First Day of Issue på alla dessa kuvert från Förenta nationernas Högkvarter i New York. Jag kommer att ladda upp förstadagsbrev från FNs tre postförvaltningar i New York, Genève(Schweiz) och Wien(Österrike). De förstadagsbreven påminner om svenska och övriga länder, dvs. de har ofta en illustrerad vinjett och snygg frankering.

Nu var alla kuverten tomma, men de bör ha innehållet frimärken och/eller förstadagsbrev. Troligen har samtliga skickats med flygpost, då det står Air mail på nästan alla, några står det även Philatelic Mail på. Frankeringen är oftast inte lika noggrann på nedan kuvert, samt att det blandats med andra frimärken, säkert för att täcka portokostnaden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.