Förstadagsbrev FDC Arbetarrörelsen

Nedan är ett förstadagsbrev från 1989 med motiv kopplat till Arbetarrörelsens 100 års-jubileum, med August Palm som vinjett.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.