Förstadagsbrev FDC Våtmarksblommor 1998

Nedan är ett förstadagsbrev från 1998 på temat våtmarksblommor, och sorterna är Kärrviol och Rosendunört, vars namn jag aldrig hört förr.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.