Kundbrev Olof Persson Wollsjö 1918

Här är ett spännande brev som Olof Persson skickat ut som information och reklam för sin verksamhet i Vollsjö 1918. Han meddelar även att nu även har elektriskt drift, där användandet var till t.ex. sågning av virke och malning av spannmål.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.