Kuvert och frimärken Förenta Nationerna

Det var lite klurigt att få till fokusen på de här kuverten från FN i slutet av 60-talet till början av 70-talet, så jag fotade bara några enstaka kuvert och fotade istället närbild på frimärkena istället. Det är från en hel lunta kuvert, men där majoriteten var frankerade med en handfull olika frimärken, så jag fotade bara några stycken. Det som egentligen skiljer de åt är olika stämplar. Jag försökte katalogisera enligt Stanley Gibbons Stamps of the World 2022 volym 6, men jag fick inte riktigt ihop alla ändå.

Kanske ska förklara lite mer om vad det här är för kuvert, det är filatelistiska kuvert skickat från Förenta Nationernas postcentral i Schweiz, de har innehållit frimärken, ev. även förstadagsbrev eller annat filatelistiska föremål som de säljer. De är alla förtryckta med “Administration postale des nations unies A Genève”. Sedan är de även stämplade med FN-stämplar och olika minnespoststämplar kopplat till FN(UN – United Nations) arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.