Utdelningar Maj 2019

Maj är den månad som är den utdelningstätaste månaden i min portfölj och även ser ut att i fortsättningen vara den månad som genererar största summan sett till utdelningar. Det är flera bolag som jag nyligen köpt som jag har köpt efter exkl. utdelningar, så nästa år kommer fler bolag att generera utdelningar i maj,…

Milstolpe – 100K på börsen

Idag så nådde jag en härlig milstolpe, min totala investerade summa på Avanza översteg äntligen 100 000 kr, varav ca. 70 000 är placerat i aktier i Utdelningsportföljen och resterande placerat i fondportföljerna enl. bild. Vilket är en sporrande syn! Inte nog med det, så tog jag in som 30:e aktie i Utdelningsportföljen Preferensaktien K2A…

Veckans köp och utdelningar – Aktier, v.20 Maj 2019

Även denna vecka har jag lättat lite på sparkontot och investerat på börsen, det var inte lika rött denna vecka, men det blev en hel del småköp. Samt så trillade de sista utdelningarna för Maj in i Utdelningsportföljen. För Utdelningsportföljen som helhet se sidan Mina portföljer. Nedan redovisas veckans utdelningar och längre ned veckans aktieköp.…

Veckans köp och utdelningar – Aktier, v.19 Maj 2019

Den här veckan var en aning mer turbulent än tidigare veckor som jag har varit delaktig på börsen, det blev således en hel del småköp.  För Utdelningsportföljen som helhet se sidan Mina portföljer. För mer info om utdelningar se sidan Utdelningar. Nedan redovisas veckans köp och längre ned veckans utdelningar. Veckans Köp Värt att notera…

Veckans köp – Aktier, v.18 April/Maj 2019

Under veckans gång har jag gått till “affären” Avanza och småhandlat en hel del under veckan. För Utdelningsportföljen som helhet se sidan Mina portföljer eller som Google Kalkylark, se: Aktier. Värt att notera av veckans köp: Courtage är inte inräknat, men Courtage tillkom med 1-2 kr enl. Avanzas Courtageklass Mini. Fast courtageavgift 1kr upp till…