Strategier

Eftersom att jag benämner mig som nybörjare på börsen, så behöver jag ställa upp några regler kring hur jag ska köpa och behålla mina innehav.

Nedan är inte allt för tekniskt eller med hänsyn till allt för många nyckeltal, det får tillkomma när jag anser mig tillräckligt insatt för att addera ytterligare parametrar.

Dock kommer mina portföljer innehålla många innehav, det speglar min personlighet och vad jag känner mig trygg med. Sen om det är bra eller dåligt får tiden utvisa. Det är också vad som kommer utmärka mig från många andras portföljer, och min portfölj som helhet kommer snarare likna en fond sett till antalet aktier.

Aktier – Portfölj och köp

Generellt

 • Genomsnittligt DA på minst 3 % i den svenska delen av portföljen och 4% i den utländska delen av portföljen.
 • Om genomsnittlig DA understiger 3% ska det justeras genom fler/nya köp eller sälj.
 • Om DA för en enskild aktie understiger 1 % ska det säljas, med undantag för investmentbolag.
 • Endast köpa om DA överstiger 2%.
 • För långsiktighet så görs köp kontinuerligt, oavsett hur börsen går, men vid kraftiga rörelser anpassar köpen beroende på riktning.
 • Generella köp ska ta viss hänsyn till viktning-av-utdelningsportfoljen-investmentbolag.
 • Om utdelning uteblir, sälj aktien. Om utdelning sänks, beroende på aktuell utdelningsandel, sälj eller endast behåll.
 • Inget enskild innehav får överstiga 10% av det totala marknadsvärdet av aktieportföljerna.
 • Antal aktier bör inte överstiga 100 st.

Investmentbolag

 • Ska köpas med substansrabatt enligt ibindex.se. (Gäller ej Preffar)
 • Enda undantaget att köpa med premie är för att fylla en kvot, men då endast om bolaget har onoterade innehav som motiverar köpet.
 • Endast köpa om DA överstiger 1,5%
 • Att köp ska ta särskild hänsyn till viktning-av-utdelningsportfoljen-investmentbolag.

Fastighetsbolag

 • Ska köpas med substansrabatt enligt fbindex.se. (Gäller ej Preffar)
 • Endast köpa om DA överstiger 3%

Utländska aktier

 • Endast köpa om DA överstiger 2,5%.
 • Genomsnittligt DA på minst 3%.
 • Utdelningskvoten för kvartalsutdelare max 75%, för månadsutdelare 100% (Med undantag för REIT)
%d bloggare gillar detta: