Tjänstebrev Älfkarleby Kraftverksbyggnad 1911

Här är ett kuvert märkt Tj-bref, dvs. tjänstebrev, samt att det är frankerat med ett tjänstefrimärke. Det är adresserat till Gävle, men avsändaren bör alltså vara Älfkarleby Kraftverksbyggnad eftersom att det är märkt så på kuvertet.

Enligt Wikipedia påbörjades den nya kraftverket byggas 1911 och den nya byggnationen 1988. Det ägs av Vattenfall, och lär ligga i närheten av Älvkarleö som det är stämplat med. Läser jag lite mer så är det Älvkarlebyfallen som är den gemensamma nämnaren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.