Vykort Minnesutgåva SFF Stockholmia 74

Denna minnesutgåva är utgiven av Sveriges Filatelist-Förbunds ära för deres Stockholmsutställning, STOCKHOLMIA 74. Överst på kortet återfinns Förenta Staternas 3-cents frimäerke över det svensk-finska trehundraårsjubileet 1938. Härunder är avbildat en återutgiven standardutgåva av 1946 10-öres frimärke med Kung Gustav V samt ett 45-öres frimärke med Kung Gustaf VI Adolf från 1967.

This Souvenir Card is issued in compliment to the Philatelic Society of Sweden and its Exhibition at Stockholm STOCKHOLMIA 74. Depicted on the card is the United States 3-cent Swedish-Finnish Tercentery Anniversiry stamp of 1938. Below are the 10 ore King Gustaf V re-engraved regular issue of 1946, and the 45 ore King Gustaf VI Adolf stamp of 1967.

Postmaster General

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *